Skip to main content Skip to main menu Skip to search
  1. Domov
  2. Kto sme
  3. Netestujeme na zvieratách

Zodpovednosť za blaho zvierat

Už od svojho založenia v roku 1967 bola spoločnosť Oriflame priekopníkom vo vývoji výrobkov pre krásu inšpirovaných múdrosťou prírody a tým najlepším z vedy. Náš záväzok k životnému prostrediu a rešpekt k prírodným materiálom a zdrojom je pevne zakorenený v našom dedičstve a základným kameňom kultúry Oriflame. Srdcom tohto záväzku je snaha o blaho zvierat.

  • Spoločnosť Oriflame Cosmetics sa zaväzuje dodávať bezpečné, účinné, inovatívne výrobky, ktoré dodržiavajú najprísnejšie požiadavky.
  • Aby sme zabezpečili bezpečnosť našich výrobkov a dodržiavanie najvyšších bezpečnostných štandardov, testovanie výrobkov Oriflame vykonávajú nezávislé špecializované laboratóriá na ľudských dobrovoľníkoch, pod dozorom kvalifikovaného lekárskeho personálu. Testy bezpečnosti vykonáva náš tím expertov iba so súhlasom dobrovoľníkov (vo veku minimálne 18 rokov), dodržiavajúc podrobný prehľad zloženia výrobkov. Klinické testovanie kozmetických výrobkov je teraz štandardnou metódou a považuje sa za bezpečné a eticky prijateľné, v porovnaní s testami na zvieratách.
  • Spoločnosť Oriflame bola jednou z prvých v tomto odvetví, ktorá odmietla testovanie na zvieratách. Rozhodli sme sa tak už pri založení firmy v roku 1967 a aj naďalej si stojíme za týmto rozhodnutím.
  • Pre dokázanie bezpečnosti a účinnosti výrobkov a zložiek Oriflame nevykonáva, ani nevyžaduje testovanie na zvieratách na žiadnom stupni vývoja výrobkov.
  • Oriflame však musí dodržiavať zákony a predpisy krajín, v ktorých pôsobí a niektoré krajiny vyžadujú pre legálnu registráciu výrobkov na trhu údaje získané z testov na zvieratách. V takýchto krajinách doručíme kompletné informácie o registrácii výrobku, vrátane posudku bezpečnosti v súlade s požiadavkami Európskej smernice o kozmetike. To by malo vylúčiť potrebu testov na zvieratách a vyvíjame veľkú snahu, na presvedčenie miestnych úradov, aby tieto údaje akceptovali. Kde to nie je možné, musíme, i keď neradi, podrobiť výrobky ďalším testom, ktoré môžu zahŕňať aj testy na zvieratách.
  • Spoločnosť Oriflame vždy zastávala alternatívne metódy testovania a na tie testy, ktoré by dobrovoľníkom mohli spôsobiť zranenia alebo bolesť (napr. podráždenie očí), používa najnovšie metódy in-vitro (nie na zvieratách).
  • Prostredníctvom nášho zastúpenia v Európskej obchodnej asociácii, Cosmetics Europe, aktívne podporujeme snahy o zmenu miestnych zákonov, aby tak boli viac v súlade s nariadeniami Európskej únie. Iba tak, že budeme aktívne konať v týchto krajinách, dúfame, že dokážeme ovplyvniť zmeny v pravidlách testovania na zvieratách.

Filozofia výrobkov

Naše výrobky vytvárame pre vás. Vaše sny o kráse sú našou obrovskou inšpiráciou – a chceme vám pomôcť splniť si ich. A to takto:

Výrobky vyvíjame po svojom. Naše výrobky sa vždy vytvárajú vo Švédsku a sú inšpirované ľuďmi z celého sveta. Pri ich vývoji zaujímame inovatívny a kreatívny prístup. Využívame to najlepšie z vedy a módy a vždy držíme tempo s najnovšími módnymi trendmi. A čo sa kvality, bezpečnosti a hodnoty výrobkov týka, nikdy nerobíme kompromisy.

Príroda má v srdci Oriflame špeciálne miesto. Boli sme jednou z prvých spoločností, ktorá vytvárala výrobky so zložkami pochádzajúcimi priamo z prírody. Aj dnes sú príroda a prírodné zložky dôležitou súčasťou nášho portfólia.

Vývoj vynikajúcich výrobkov znamená robiť tak zodpovedne. Našim cieľom je mať pozitívny dopad našich aktivít na komunity, v ktorých pôsobíme. Zaviazali sme sa minimalizovať náš dopad na životné prostredie. Používame zložky, zloženia a tiež postupy výroby a balenia, ktoré už od začiatku podporujú udržateľnosť.

Ak chceme ponúknuť široký sortiment pre každého a pre každú príležitosť, sústredíme sa na prírodu, vedu, trendy, pohodu a uvádzanie nových výrobkov každý mesiac. V skratke, vyvíjame výrobky, ktoré zabezpečujú krásu pre každého. Výrobky inšpirované mnohými snami. A to je aj našim prísľubom: vaše sny – naša inšpirácia. 

Vývoj výrobkov

Už od svojho založenia v roku 1967 bola spoločnosť Oriflame priekopníkom vo vývoji výrobkov pre krásu inšpirovaných múdrosťou prírody a tým najlepším z vedy. Oriflame ponúka 950 kozmetických výrobkov, z ktorých polovicu tvoria nové, každý rok uvádzané výrobky. Každý výrobok sa dôkladne testuje v laboratóriách Oriflame, aby sme tak zabezpečili optimálnu bezpečnosť, účinnosť a kvalitu. Náš záväzok k životnému prostrediu a rešpekt k prírodným materiálom a zdrojom je pevne zakorenený v našom dedičstve a základným kameňom kultúry Oriflame.

Našou kľúčovou výhodou je široké portfólio technológií a výrobkov, s dôrazom na výrobu inovatívnych a vysoko efektívnych výrobkov s overeným úžitkom pre zákazníkov. Naše výrobky sú v súlade s najvyššími medzinárodnými nariadeniami a požiadavkami a majú najvyššiu bezpečnostnú, etickú a environmentálnu integritu.

Vlastné Výskumné a vývojové centrum zabezpečuje spoločnosti Oriflame väčšiu flexibilitu vo vývoji výrobkov v súlade s naším prírodným a švédskym dedičstvom, zabezpečujúc tak najvyššie štandardy výrobkov v najkratšom možnom čase. 

 

Stiahnite si súbor do počítača TU