Prejsť do hlavného obsahu Prejsť do hlavného menu Prejsť na vyhľadávanie
0 položky v nákupnom košíku
Body na minutie

O PRODUKTOCH ORIFLAME


Všetky naše existujúce továrne prechádzajú auditom nášho vnútorného tímu spoločnosti Oriflame Global Quality, čo zaručuje bezpečnosť výrobkov a ich súlad s platnými predpismi a internými normami.
 
Všetky továrne spoločnosti Oriflame musia spĺňať normy správnej výrobnej praxe (GMP), ktoré zabezpečujú, že procesy sú správne navrhnuté, monitorované a kontrolované. Správne výrobné postupy zahŕňajú kontrolované prostredie so zameraním na hygienické opatrenia a zabránenie tomu, aby boli výrobky akýmkoľvek spôsobom kontaminované.

Ako vyžaduje nariadenie a naše prísne vnútorné normy, všetky citlivé výrobky podliehajú mikrobiologickým testom, aby sa zabezpečilo, že sú pre našich spotrebiteľov bezpečné.

O VÍruSE SARS-COV-2 („KORONAVÍRUS“)


Doposiaľ nie je známy žiadny prípad prenosu vírusu SARS-COV-2 kontaktom s komerčným produktom.

 
Súčasné lekárske skúsenosti naznačujú, že za priaznivých podmienok môže vírus prežiť až niekoľko dní mimo tela zvieraťa alebo ľudského hostiteľa.

 

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je: "Pravdepodobnosť, že infikovaná osoba kontaminuje komerčný tovar nízka a riziko chytenia vírusu, ktorý spôsobuje COVID-19 z balíka, ktorý bol premiestnený, prepravený a vystavený rôznym podmienkam a teplote, je tiež veľmi nízke." (zdroj WHO, konzultované 18. marca 2020)

Výrobky Oriflame, ktoré sa predávajú naším členom, sa vyrábajú niekoľko týždňov alebo mesiacov pred dňom predaja. Vďaka nášmu vysokokvalitnému výrobnému procesu a dlhšiemu času medzi výrobou a dodávkou naším zákazníkom, ako aj informáciám uvedeným vyššie, si môžeme byť istí, že je bezpečné používať naše výrobky.