Skip to main content Skip to main menu Skip to search

Udržateľnosť

Našou dlhodobou víziou v Oriflame je stať sa trvale udržateľnou spoločnosťou. To zahŕňa život v rámci limitov našej planéty, rešpektovanie nášho životného prostredia a vytváranie férovej spoločnosti, v ktorej môže každý prosperovať.

Preto sa pri vyvíjaní našich výrobkov snažíme používať prírodné zložky, ktoré sú v súlade s našou silnou enviromentálnou politikou a ktoré nepoškodzujú životné prostredie. V skutočnosti sme jednou z prvých spoločností, ktoré začali využívať rastlinné výťažky v pleťovej kozmetike a snažíme sa optimalizovať využívanie zložiek z obnoviteľných rastlinných zdrojov.  

Hoci sme už dosiahli taký pokrok, veríme, že je to ešte dlhá cesta a že je možné dosiahnuť ešte viac. Preto sme sa v roku 2013 rozhodli zaviesť našu novú stratégiu udržateľnosti a určili sme tri kľúčové oblasti, na ktoré sa budeme sústrediť a ktorým sa chceme venovať.

Zlepšovať životy ľudí

Vytvárať príležitosti pre zlepšenie života ľudí – poradcov Oriflame a zákazníkov, zamestnancov a dodávateľov, ale aj v širšom zmysle riešiť sociálne problémy v spoločnosti.

Spoľahlivé výrobky

Spojiť dokopy krásu a pohodu prostredníctvom našich spoľahlivých výrobkov, ktoré spĺňajú najvyššie spoločenské, etické a enviromentálne štandardy.

Udržateľnosť životného prostredia

Usilujeme sa o trvalú udržateľnosť prostredia nielen v rámci našich aktivít, ale aj prostredníctvom hodnotového reťazca. Oblasťami záujmu sú pre nás obnoviteľné zdroje a udržateľné materiály, redukcia emisií do vody a ovzdušia a redukcia celkového množstva odpadu.

Video Ecobeauty

V Oriflame neustále podnikáme kroky smerom k trvalej udržateľnosti. Naša štúdia Ecobeauty vám ukáže, ako vyrábame naše produkty. Pozrite si toto video!