Prejsť do hlavného obsahu Prejsť do hlavného menu Prejsť na vyhľadávanie
0 položky v nákupnom košíku
Body na minutie
  1. Načo slúži šarža?
  2. Kozmetické výrobky
  3. Doplnky
  4. Wellness výrobky

1. Načo slúži šarža?

Šarža nám hovorí, kedy bol výrobok vyrobený. Hovorí aj o tom, kde bol vyrobený a kým. V prípade záležitostí s kvalitou využívame šaržu na zistenie príčin problému a prípadne zastavíme predaj problematických výrobkov. Preto v prípade reklamácií žiadame aj o šaržu reklamovaného výrobku.


2. Kozmetické výrobky

Šarža má 4 až 5 znakov a je kombináciou písmen a čísiel. Napríklad: LD7P1. Šaržu si nepomýľte s dátumom expirácie, ktorý zvykne byť uvedený blízko šarže. Umiestnenie šarže na výrobkoch je rôzne, zaleží od typu výrobku. Na obrázku nižšie vidíte niekoľko príkladov, kde môžete nájsť šaržu umiestnenú.

Batch code

3. Doplnky

Šarža má 4 až 6 znakov a je kombináciou písmen a čísiel. Napríklad: 401CA5. Umiestnenie šarže na výrobkoch je rôzne, zaleží od typu výrobku. Na obrázku nižšie vidíte niekoľko príkladov, kde môžete nájsť šaržu umiestnenú.

Batch code

4. Wellness výrobky

Šarža má 4 až 12 znakov a je kombináciou písmen a čísiel. Napríklad: MA9H5 alebo CM91384811Z4. Šaržu si nepomýľte s dátumom expirácie, ktorý zvykne byť uvedený blízko šarže. Umiestnenie šarže na výrobkoch je rôzne, zaleží od typu výrobku. Na obrázku nižšie vidíte niekoľko príkladov, kde môžete nájsť šaržu umiestnenú.

Batch code