POZORNE SI PREČÍTAJTE TIETO PODMIENKY

NÁKUPOM ALEBO STIAHNUTÍM TEJTO APLIKÁCIE SÚHLASÍTE S TÝMITO PODMIENKAMI. AK NESÚHLASÍTE S TÝMITO ZMLUVNÝMI PODMIENKAMI, NIE JE MOŽNÉ SI KÚPIŤ ALEBO STIAHNUŤ TÚTO APLIKÁCIU. 

Kto sme a čo táto dohoda určuje

My, ORIFLAME SLOVAKIA s. r. o. so sídlom na Staromestskej 3, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 03, vás oprávňujeme používať túto aplikáciu:

· Oriflame Business mobilný aplikačný software a všetky jej aktualizácie alebo doplnenia. 

ako je povolené v týchto podmienkach.

 

 1. VAŠE SÚKROMIE

  Vaše osobné údaje spracovávame podľa nižšie uvedených informácií.

  • 1.1.Informácie, ktoré od vás získavame

   Zhromažďujeme a spracovávame o vás nasledujúce údaje:

  • 1.2.Informácie, ktoré ste nám dali. Sú to informácie, ktoré nám o sebe  dávate na základe vyplnenia formulárov na stránke Aplikácie alebo ktoré máme sprístupnené na webových stránkach Aplikácií a na stránkach Služieb (spolunazývané Naše Stránky) alebo informácie, ktoré nám dávate pri komunikácii s nami (napríklad e-mailom alebo chatom). Sú tu zahrnutéaj informácie, ktoré nám poskytnete keď sa zaregistrujete na používanie Aplikácie, keď ju sťahujete alebo sa do Aplikácie registrujete, prihlasujete sa k odberu niektorej z našich Služieb, vyhľadávate si Aplikáciu alebo Službu, uskutočníte nákup v Aplikácii, zdieľate údaje z Aplikácie prostredníctvom funkcie na zdieľanie na sociálne médiá a keď nahlásite problém s Aplikáciou, našimi Službami alebo niektorou z našich Stránok. Ak nás kontaktujete, budeme mať záznam o tejto korešpondencii. Informácie, ktoré nám dáte, môžu zahŕňať; 

   meno;

   dátum narodenia;

   adresa;

   e-mailová adresa;

   váš podpis;

   telefónne číslo a mobilné číslo;

   unikátne registračné číslo;

   telefónne číslo zariadenia, z ktorého telefonujete;

   vek;

   prihlasovacie meno;

   heslo alebo iné registračné informácie;

   osobný profil a fotografia;

   Číslo bankového účtu [ALEBO INÉ DETAILY PLATOBNEJ METÓDY];

   Dávame do pozornosti, že ak by ste neposkytli niektoré z týchto potrebných údajov, v niektorých prípadoch vám nebudeme môcť poskytnúť požadovanú službu.

  • 1.3.Informácie, ktoré o vás zhromažďujeme. Ukladáme históriu vašich nákupov, vašu úroveň v našej štruktúre sieťových konzultantov, vašu výkonnosť, sponzorované osoby, atď.
   • 1.3.1.Vzhľadom na každú vašu návštevu našich stránok môžeme automaticky zhromaždiť nasledujúce informácie:
   • 1.3.2. technické informácie vrátane adresy internetového protokolu (IP) používanej na pripojenie počítača k internetu, vaše prihlasovacie údaje, typ a verzia prehliadača, nastavenia časového pásma, typy a verzie plug-in prehliadača, operačný systém a platformy;
   • 1.3.3. informácie o vašej návšteve na našej stránke vrátane úplného kliknutia na webovú lokalitu Uniform Resource Locators (URL) na, cez a z našich stránok (vrátane dátumu a času);); produkty, ktoré ste si prezerali alebo hľadali;časové odozvy stránky, chyby pri sťahovaní, dĺžka návštev na určitých stránkach, informácie o interakcii stránok (ako sú posúvanie, kliknutia a prechody myšou) a metódy používané na opustenie stránkya akékoľvek telefónne číslo použité na zavolanie na číslo zákazníckeho servisu;
   • 1.3.4. Na našich stránkach sú umiestnené tiež súbory cookie na vašom koncovom zariadení (viac informácií nájdete v časti 9).?
  • 1.4. Informácie, ktoré získavame z iných zdrojov. Informácie o vás môžeme získať, ak používate niektorú z ďalších webových stránok ktoré prevádzkujeme, alebo iné služby, ktoré poskytujeme. Taktiež úzko spolupracujeme s tretími stranami (vrátane obchodných partnerov, subdodávateľov v technických, platobných a doručovateľských službách, reklamných sieťach, poskytovateľoch analytických služieb, poskytovateľov vyhľadávacích informácií, referenčných agentúr poskytujúcich informácie o úveroch) a od nich môžeme dostávať informácie o vás. Takisto môžeme dostať informácie o vás aj od iných členov siete konzultantov (napríklad od vášho sponzora).
  • 1.5. Využitie informácií

   Informácie o vás používame nasledujúcimi spôsobmi:

   • 1.5.1. Na splnenie našich záväzkov vyplývajúcich z akýchkoľvek zmlúv uzatvorených medzi vami a nami, a poskytnúť vám informácie, produkty a služby, ktoré od nás požadujete vrátane riešenia sporov, vyberania poplatkov a riešenia problémov;
   • 1.5.2. Poskytnúť vám práva, výhody a nároky a ďalšie podmienky platné v zmluvnom vzťahu medzi vami a nami;
   • 1.5.3. Dodržiavanie ostatných predpisov, ktoré sa vzťahujú na našu spoluprácu s vami, ako napríklad daňové zákony, zákony o sociálnom zabezpečení, štatistické povinnosti atď.;
   • 1.5.4. Na sledovanie a zabezpečovanie súladu vášho správania s našimi pravidlami ;
   • 1.5.5. Poskytnnúť vám informácies o tovare alebo službách, o ktorých sa domnievame, že vás môžu zaujímať. Budeme vás kontaktovať len elektronickými prostriedkami (e-mailom alebo SMS) s informáciami o tovare a službách podobných tým, ktoré boli predmetom predchádzajúceho predaja alebo rokovania o predaji. Viac informácií nájdete v časti 6 nižšie;
   • 1.5.6. Upozorňovať vás na zmeny v našej službe;
   • 1.5.7. Zabezpečiť, aby obsah z našich stránok bol čo najefektívnejším spôsobom zobrazovaný pre vás a váš počítač;
   • 1.5.8. Na zabezpečenie efektívneho riadenia siete našich konzultantov, ktorú si riadia konzultanti sami alebo sú riadené aj inými členmi našich konzultačných sietí (hlavne váš sponzor);
   • 1.5.9. Na spravovanie našej webovej stránky a pre interné operácie vrátane riešenia problémov, analýzy dát, testovania, výskumu, štatistických zisťovaní a zisťovania;
   • 1.5.10. Na účely zlepšenia našej stránky aby sme sa uistili, že obsah je prezentovaný čo najefektívnejšie pre vás a váš počítač;
   • 1.5.11. V prípade ak sa tak rozhodneteumožniť vám účasť na interaktívnych funkciách našej služby,;
   • 1.5.12. Na zachovaniebezpečnosti našej stránky;
   • 1.5.13. Na meranie alebo porozumenie účinnosti reklamy, ktorú vám a ostatným ponúkame, a na poskytnutie relevantnej reklamy, pričom to zahŕňa o aj spokojnosť zákazníkov a podobné štúdie; ako aj
   • 1.5.14. Reagovanie na požiadavky a právne požiadavky regulačných orgánov alebo iných orgánov.
  • 1.6. Zverejnenie vašich informácií
   • 1.6.1. Vaše osobné údaje nepredávame, neprenášame ani s nimi neobchodujeme .
   • 1.6.2. Môžeme poskytnúť prístup k vašim osobným údajom a povoliť ich spracovanie spoločnosťami, ktoré sú členmi našej skupiny (konečná holdingová spoločnosť a jej dcérske spoločnosti), aby nás podporili pri vykonávaní činností uvedených vyššie v bode 2 (Použitie Informácií).
   • 1.6.3. Môžeme poskytnúť prístup k vašim informáciám a umožniť ich spracovanie vybraným tretím stranám, a to v rozsahu a za účelom striktne vymedzenom , ako napríklad:
   • 1.6.4. Našim obchodným partnerom: dodávateľom a subdodávateľom na plnenie akejkoľvek zmluvy, ktorú uzatvárame s nimi. Patria sem okrem iného: dopravcovia, agentúry pre výber úverov, banky, poskytovatelia faktoringových služieb, poskytovatelia logistických služieb (napr. zber a balenie), poskytovatelia služieb zákazníckej podpory atď.
   • 1.6.5. Ďalší členovia našej siete konzultantov (hlavne váš sponzor v našej sieti a vašich konzultanti na nižšej linke) za účelom efektívneho riadenia siete našich konzultantov. Ak nechcete, aby sme vaše osobné údaje odovzdali ostatným konzultantom v sieti na uvedený účel, po prihlásení do "mojich stránok" zmeňte nastavenia vo svojom profile alebo kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom zaslaním e-mailu na adresu info@oriflame.sk.
   • 1.6.6. VIP zákazníkov, ktorých ste neposkytli, ale ktorých vám Oriflame pridelil pri registrácii ako VIP zákazník, aby vás váš VIP zákazník mohol kontaktovať za účelom získania viac informácií o produktoch a službách Oriflame.
   • 1.6.7. Inzerentom a reklamným sieťam, ktoré potrebujú údaje na výber a zobrazovanie relevantných reklám pre vás a ostatných. Takéto agregované informácie môžeme použiť aj na to, aby sme inzerentom pomohli osloviť taký typ publika, na ktoré sa chcú zacieliť (napríklad noví spoloční konzultanti z určitej oblasti).
   • 1.6.8. Službám Analytics a poskytovateľom vyhľadávacích nástrojov, ktoré nám pomáhajú zlepšovať a optimalizovať naše stránky.
   • 1.6.9. Úverovým referenčným agentúrám na účelom posúdenia vášho kreditného skóre, ak je to podmienkou uzavretia zmluvy s vami.
   • 1.6.10.Poskytovateľom technických riešení, ktorí nám umožňujú posielať naše správy (vrátane marketingových správ alebo prieskumov spokojnosti zákazníkov, pokiaľ ste súhlasili s týmito informáciami), napr. poskytovateľom hromadných poštových riešení, poskytovateľom hromadných textových riešení.
   • 1.6.11.Vaše osobné údaje môžeme zverejniť aj tretím stranám:
   • 1.6.12.V prípade, že predávame, kupujeme alebo iným spôsobom prevádzame akúkoľvek obchodnú činnosť alebo majetok, môžeme zverejniť vaše osobné údaje potenciálnemu predávajúcemu, kupujúcemu alebo nadobúdateľovi takejto obchodnej činnosti alebo majetku.
   • 1.6.13. Ak je naša spoločnosť alebo jej podstatné aktíva nadobudnuté treťou stranou, v takom prípade budú jej osobné údaje o jej zákazníkoch jedným z prevedených aktív.
   • 1.6.14. Ak máme povinnosť zverejniť alebo zdieľať vaše osobné údaje s cieľom splniť akékoľvek zákonné povinnosti alebo s cieľom presadiť alebo uplatňovať naše pravidlá a / alebo podmienky používaniaa / alebo iné platné dohody; alebo na ochranu našich práv, majetku alebo bezpečnosti našich zákazníkov alebo iných. Zahŕňa to výmenu informácií s inými spoločnosťami a organizáciami na účely ochrany pred podvodmi a zníženia kreditného rizika.
   • 1.6.15. Kliknutím sem získate viac informácií o tom, ako zdieľame informácie, ktoré zhromažďujeme.
  • 1.7. Ako a kde ukladáme vaše osobné údaje
   • 1.7.1. Údaje ktoré o vás zhromažďujeme, sa môžu previesť a uchovávať v krajinách mimo európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len "EHP"). Môžu byť spracované aj zamestnancami pôsobiacimi mimo EHP, ktorí pracujú pre nás alebo pre jedného z našich dodávateľov. Takíto zamestnanci sa môžu, okrem iného, zapájať do plnenia objednávky, spracovania vašich platobných údajov, spracovania nárokov na plán úspechu a poskytovania podporných služieb.
   • 1.7.2. Urobíme všetky potrebné kroky, aby sme zabezpečili, že s vašimi dátami bude zaobchádzané bezpečne a v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov a príslušnými zákonmi.
   • 1.7.3. Kliknutím sem získate viac informácií o prenose vašich informácií mimo EHP. 
  • 1.8. Povinnosť starostlivosti
   • 1.8.1. Ak sme vám poskytli (alebo ak ste si vybrali) alebo zadali heslo, ktoré vám umožňuje prístup k určitým častiam našej stránky (váš "účet"), ste zodpovedný za zachovanie dôvernosti tohto hesla. Žiadame vás, aby ste toto heslo nikomu neposkytovali. Ak zdieľate svoje heslo s ostatnými, budete zodpovedný za všetky kroky vykonané v mene vášho účtu. Ak stratíte kontrolu nad svojím heslom, môžete stratiť podstatnú kontrolu nad svojimi osobnými údajmi a môžu sa na to vzťahovať právne záväzné opatrenia, ktoré boli prijaté vo vašom mene. Preto ak bolo vaše heslo z akéhokoľvek dôvodu ohrozené, mali by ste nás okamžite informovať pomocou podrobností uvedených v časti 11 a zmeniť heslo. Nebudeme vás žiadať, aby ste nám poskytli vaše heslo okrem procesu prihlasovania. Naši zamestnanci podliehajú dodatočným požiadavkám v oblasti ochrany údajov.
   • 1.8.2. Bohužiaľ, prenos informácií cez internet nie je úplne bezpečný. Hoci sa budeme snažiť chrániť vaše osobné údaje, nemôžeme zaručiť bezpečnosť vašich údajov prenášaných na našu stránku; akýkoľvek prenos je na vaše vlastné riziko. Akonáhle dostaneme vaše informácie, použijeme prísne postupy a bezpečnostné prvky, aby sme sa pokúsili zabrániť neoprávnenému prístupu.
  • 1.9.Marketingová komunikácia
   • 1.9.1. Z času na čas vám by sme vám chceli posielať e-mailom a / alebo SMS informácie o našich produktoch a službách, ktoré vás môžu zaujímať (vrátane napríklad bulletinov a propagačných správ).
   • 1.9.2. Urobíme tak iba vtedy, ak ste súhlasili so zasielaním týchto informácií. Ak si to želáte zmeniť a nechcete, aby sme vaše údaje používali týmto spôsobom, vyberte prosím príslušné zaškrtávacie políčko na svojom účte alebo kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom zaslaním                                            e-mailu privacy@oriflame.com
  • 1.10.Vaše práva
   • 1.10.1. Marketingová komunikácia. Navyše k oddielu 6 máte právo požiadať nás aby sme  nespracovali vaše osobné údaje na na marketingové účely.
   • 1.10.2. Prístup k informáciám, náprava a vymazanie. Máte právo na prístup k informáciám uchovávaným o vás (vrátane vašich osobných údajov) a požiadať o ich opravu alebo vymazanie alebo o získanie kópie vašich osobných údajov v prenosnom formáte. Väčšinu osobných údajov si môžete prezrieť, skontrolovať a zmeniť tak, že sa prihlásite do svojho účtu. Prípadne, na základe vašej žiadosti adresovanej kontaktnému oddelenia zákazníckeho servisu Oriflame na e-mailovej adrese, webovej stránke alebo iný vhodný spôsob , zmeníme vaše osobné údaje vo vašom mene. Okrem toho, na základe vašej žiadosti poslanej na (kontakt prostredníctvom zákazníckeho servisu Oriflame - e-mailová adresa, webová stránka alebo iný vhodný spôsob), bude váš účet zrušený v čo najkratšom možnom čase v súlade s platnými právnymi predpismi. Môžeme od vás požadovať ďalšie informácie, aby ste si overili, či ste vlastníkom účtu.
  • 1.11. Retencia. Osobné údaje uchovávame tak dlho, ako je potrebné na spravovanie vzťahu s vami. Ak ukončíte svoj vzťah s Oriflame, uchovávame osobné údaje, aby sme dodržali zákonné povinnosti, zabránili podvodom, vyzbierali všetky poplatky, riešili spory, riešili problémy, pomáhali pri vyšetrovaní a vytvárali obchodné správy na primerané obdobie, po ktorých urobíme kroky potrebné na odstránenie, anonymitu alebo bezpečnú archiváciu vašich osobných údajov.
  • 1.12. 1.1.Zmeny v našich pravidlách ochrany osobných údajov

   Akékoľvek zmeny, ktoré môžeme vykonať v našich pravidlách v rámci ochrany osobných údajov v budúcnosti, budú zverejnené na našich stránkach a v prípade potreby vám budú oznámené e-mailom alebo iným spôsobom. Dodatky budú k dispozícii aj v našich priestoroch. Budú účinné od dátumu uverejnenia.

  • 1.13.Kontakt a sťažnosti
   • 1.13.1. Otázky, pripomienky a požiadavky týkajúce sa týchto pravidiel ochrany osobných údajov sú vítané a mali by byť adresované na náš zákaznícky servis alebo na špeciálne navrhnutú e-mailovú adresu privacy@oriflame.com.
   • 1.13.2. Ak sa domnievate, že sme nedodržali tieto Zásady ochrany osobných údajov, môžete napísať na uvedenú adresu alebo zavolať na zákaznícky servis alebo nám napísať na info@oriflame.sk. Popíšte čo najpodrobnejšie spôsoby, akými sa domnievate, že tieto pravidlá ochrany osobných údajov neboli dodržané. Vašu sťažnosť bezodkladne prešetríme.
   • 1.13.3.Majte na pamäti, že internetové prenosy nie sú nikdy úplne súkromné alebo bezpečné a že akákoľvek správa alebo informácie, ktoré odošlete pomocou Aplikácie alebo akejkoľvek Služby, môžu byť prečítané alebo zachytené inými používateľmi, a to aj vtedy, ak existuje osobitné upozornenie, že určitý prenos je šifrovaný.
  • 16.5.dodržiavať všetky platné zákony a predpisy týkajúce sa kontroly technológií alebo exportu, ktoré sa vzťahujú na technológiu použitú alebo podporovanú aplikáciou alebo inou službou
 2. MOŽNOSŤ UPLATNENIA PODMIENOK APLIKÁCIE APPLE ITUNES STORE 

  Spôsoby, akými môžete Aplikáciu a Dokumentáciu používať, môžu byť tiež riadené pravidlami obchodu Apple iTunes (https://www.apple.com/legal/) a namiesto týchto pravidiel sa budú uplatňovať pravidlá a pravidlá obchodu Apple iTunes ak ak medzi nimi existujú rozdiely.

 3. MOŽNOSŤ UPLATNENIA PODMIENOK TÝKAJÚCICH SA GOOGLE PLAY STORE 

  Spôsoby, akými môžete Aplikáciu a Dokumentáciu používať, môžu byť tiež riadené zásadami a pravidlami obchodu Google Play
  (https://play.google.com/intl/en-us_us/about/play-terms.html) Google Pravidlá pre obchod Play sa budú uplatňovať namiesto týchto pravidiel, ak medzi nimi existujú rozdiely.

 4. POŽIADAVKY NA OPERAČNÝ SYSTÉM

  Táto aplikácia vyžaduje mobilný telefón s minimálnou pamäťou 50 MB a verziou operačného systému so systémom iOS 9.0 alebo vyšším alebo s verziou systému Android 5.0 a vyššou.

 5. Podpora aplikácie a informácie o problémoch
  • 5.1.Podpora. Ak sa chcete dozvedieť viac o aplikácii alebo službe alebo máte nejaké problémy s používaním, pozrite si naše zdroje podpory na adrese https://oriflame.com.
   5.2.
   Kontaktujte nás (vrátane sťažností). Ak si myslíte, že aplikácia alebo služby sú vadné alebo nesprávne popísané, alebo chcete z nejakého iného dôvodu kontaktovať, pošlite nám e-mail na náš zákaznícky servis na adrese marcus.fogel@oriflame.com
   Ako budeme s vami komunikovať. Ak vás budeme musieť kontaktovať, urobíme to prostredníctvom e-mailu, SMS alebo predplateného príspevku, a to pomocou kontaktných údajov, ktoré ste nám poskytli.
 6. Ako môžete aplikáciu používať vrátane toho, na koľko zariadení ju môžete používať
  • 6.1 Za váš súhlas s týmito podmienkami môžete:
   6.2.
   obsiahnuť alebo prehrať kópiu aplikácie na mobilné zariadenie a zobraziť, používať a zobrazovať aplikáciu a službu na takýchto zariadeniach len na osobné účely.
   6.3.
   použiť akúkoľvek dokumentáciu na podporu vášho povoleného používania aplikácie a služby.
   6.4.
   Získať a používať ľubovoľný bezplatný dodatočný softvérový kód alebo aktualizáciu aplikácie obsahujúcu "opravy" a opravy chýb, ktoré vám môžeme poskytnúť.
 7. Musíte mať 18 rokov, ak chcete prijať tieto podmienky a kúpiť aplikáciu.

  Musíte byť starší ako 18 rokov, aby ste prijali tieto podmienky a prevzali aplikáciu.

 8. Aplikáciu nemôžete previesť na niekoho iného.
 9. Dávame vám osobne právo používať Aplikáciu a Službu tak, ako je uvedené vyššie. Hoci môžete mať práva na zdieľanie, ako je uvedené vyššie, nesmiete Aplikáciu ani Službu presunúť na niekoho iného či už za peniaze, za niečo iné alebo zadarmo. Ak predávate alebo darujete akékoľvek zariadenie, na ktorom je Aplikácia nainštalovaná, musíte ju pred prenosom odstrániť.
 10. ZMENA TÝCHTO PODMIENOK
  • 10.1.Môžeme tieto podmienky zmeniť  tak, aby odrážali zmeny v právnych predpisoch alebo osvedčených postupoch alebo aby sme sa zaoberali ďalšími funkciami, ktoré zavádzame.
  • 10.2.Upozorníme vás na akúkoľvek zmenu tým, že po ďalšom spustení Aplikácie vám zašleme SMS s podrobnosťami o zmene alebo s oznámením zmeny.
  • 10.3.Ak neakceptujete oznámené zmeny, nebudete mať možnosť naďalej používať Aplikáciu a Službu.
 11. AKTUALIZOVANIE APLIKÁCIE A ZMENY SLUŽBY
   • 11.1. Z času na čas môžeme automaticky aktualizovať Aplikáciu a zmeniť Službu, aby sme zvýšili jej výkonnosť, zlepšili funkčnosť, odrážali zmeny v operačnom systéme alebo problémy s adresou. Prípadne vás môžeme požiadať o aktualizáciu aplikácie z týchto dôvodov.
   • 11.2. Ak sa rozhodnete tieto aktualizácie nainštalovať alebo ak zrušíte automatické aktualizácie, pravdepodobne nebudete môcť ďalej používať Aplikáciu a Služby.
   • 11.3. Aplikácia bude vždy pracovať s aktuálnou alebo predchádzajúcou verziou operačného systému (môže byť aktualizovaná z času na čas) a zodpovedá popisu, ktorý vám bol poskytnutý pri zakúpení.
 12. AK NIEKTO INÝ VLASTNÍ TELEFÓN ALEBO ZARIADENIE, KTORÉ POUŽÍVAJTE

  Ak si stiahnete alebo šírite Aplikáciu na ľubovoľný telefón alebo iné zariadenie, ktoré nie je vo vašom  vlastníctve, musíte mať na to povolenie od majiteľa tohto zariadenia. Budete zodpovedný za dodržiavanie týchto podmienok, bez ohľadu na to, či vlastníte telefón alebo iné zariadenie.

 13. MÔŽEME ZÍSKAŤ TECHNICKÉ ÚDAJE O VAŠOM ZARIADENÍ

  Používaním Aplikácie alebo akejkoľvek zo Služieb súhlasíte s tým, že zhromažďujeme a použijeme technické informácie o zariadeniach, na ktorých používate Aplikáciu a príslušný softvér, hardvér a periférne zariadenia, aby sme zlepšili naše produkty a poskytli sme vám všetky Služby.

 14. MÔŽEME ZÍSKAŤ LOKALIZAČNÉ ÚDAJE (ALE MÔŽETE  LOKALIZAČNÚ SLUŽBY VYPNÚŤ)
  • 14.1.1.Niektoré Služby môžu využívať údaje o polohe odosielané z vašich zariadení. Túto funkciu môžete kedykoľvek vypnúť v nastaveniach lokalizačných služieb pre Aplikáciu v zariadení. Ak používate tieto Služby,  dávate nám, pridruženým spoločnostiam a držiteľom licencií súhlas k, zhromažďovaniu, uchovávaniu, udržiavaniu, spracúvaniu a používaniu vašich údajov o polohe a otázok týkajúcich sa umiestnení a licencií na poskytnutie a vylepšenie produktov a služieb založené na lokalizačných službách a cestnej premávke.
  • 14.1.2.Môžete nás zastaviť v zhromažďovaní takýchto údajov kedykoľvek vypnutím nastavení lokalizačných v mobilnom zariadení.
 15. NIE JE ZODPOVEDNÝ ZA INÉ WEBOVÉ STRÁNKY, KTORÉ SÚ PRIPOJENÉ
  • 15.1.Aplikácia alebo akákoľvek Služba môžu obsahovať odkazy na iné nezávislé webové stránky, ktoré my neposkytujeme. Takéto nezávislé stránky nie sú pod našou kontrolou a my nie sme zodpovední za ich obsah ani ich politiky ochrany osobných údajov (ak nejaké sú).
  • 15.2. Budete musieť urobiť svoj vlastný nezávislý úsudok, či budete používať akékoľvek takéto nezávislé stránky vrátane toho, či si kúpite akékoľvek výrobky alebo služby, ktoré ponúkajú.
 16. OBMEDZENIA LICENCIÍ 

  Súhlasíte s tým, že:

  • 16.1.okrem prípadov povoleného zdieľania, nebudete prenajímať, nedáte do prenájmu, sublicencie, nepožičiante, neposkytnete alebo inak nesprístupníte Aplikácie alebo Služby v akejkoľvek forme, úplne alebo čiastočne akejkoľvek osobe bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu;
  • 16.2.nebudete kopírovať Aplikáciu, Dokumentáciu alebo Služby s výnimkou prípadov, keď je súčasťou bežného používania Aplikácie alebo, keď je to nevyhnutné na účely zálohovej alebo operačnej bezpečnosti;
  • 16.3.nebudete prekladať, zlučovať, zostavovať, prispôsobovať, meniť alebo upravovať žiadnu Aplikáciu, Dokumentáciu alebo Služby alebo ich akúkoľvek časť, a ani neumožníte aby Aplikácia alebo Služby alebo akákoľvek ich časť bola skombinovaná alebo začlenená do akýchkoľvek iných programov, s výnimkou prípadov kedy takúto činnosť nemožno zakázať pretože je to potrebné používať Aplikácie a Služby na zariadeniach v súlade s týmito podmienkami;
  • 16.4.nebudete rozoberať, dekompilovať, spätne zostrojovať alebo vytvárať odvodené diela na základe Aplikácie alebo Služieb alebo akejkoľvek ich časti, ani sa pokúsiť vykonať tieto činnosti, okrem prípadov, keď takéto akcie nemožno zakázať, z dôvodu ich nevyhnutnosti na dekompiláciu Aplikácie na účely získania informácie potrebnej na vytvorenie nezávislého programu, ktorý možno prevádzkovať spoločne s Aplikáciou alebo iným programom (Povolený cieľ) a za predpokladu, že vami získaná informácia počas týchto činností:
   • 16.4.1.nebola zverejnená ani poskytnutá bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa licencie tretej strane, ktorej nie je potrebné zverejňovať alebo oznamovať, aby sa dosiahol povolený cieľ; a
   • 16.4.2.sa nepoužívajú na vytvorenie akéhokoľvek softvéru, ktorý je vo svojom vyjadrení k Aplikácii v podstate podobný;
   • 16.4.3.je bezpečný; a
   • 16.4.4.používa sa len pre povolený cieľ;
 17. OBMEDZENIA POUŽITIA

  Nesmiete:

  • 17.1.Používať Aplikáciu ani ľubovoľnú Službu akýmkoľvek nezákonným spôsobom, na akýkoľvek nezákonný účel alebo akýmkoľvek spôsobom nezlučiteľným s týmito podmienkami, alebo konať podvodne alebo zlomyseľne, napríklad napadnutím alebo vkladaním škodlivého kódu, ako sú vírusy alebo škodlivé údaje, do Aplikácie, akejkoľvek Služby alebo akéhokoľvek operačného systému;
  • 17.2. porušovať naše práva duševného vlastníctva ani práva tretích strán vo vzťahu k používaniu Aplikácie alebo akejkoľvek Služby vrátane poskytnutia akéhokoľvek materiálu (pokiaľ takéto používanie nie je licencované týmito podmienkami);
  • 17.3.posielať akýkoľvek materiál, ktorý je hanlivý, urážlivý alebo inak nežiadúci v súvislosti s používaním Aplikácie alebo akejkoľvek Služby;
  • 17.4 používať Aplikáciu ani ľubovoľnú Službu spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, zakázať, preťažiť, narušiť alebo ohroziť naše systémy alebo bezpečnosť alebo zasahovať do iných používateľov; a
  • 17.5.zhromažďovať alebo zbierať žiadne informácie ani údaje z akejkoľvek služby alebo našich systémov alebo sa pokúšať rozlúštiť akékoľvek prenosy na alebo zo serverov, ktoré používajú akúkoľvek službu.
 18. PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA
  • 18.1.Všetky práva duševného vlastníctva v Aplikácii, Dokumentácii a Službách po celom svete patria nám a práva v Aplikácii a Službách sú vám licencované (nie  predávané). Nemáte žiadne iné práva duševného vlastníctva k Aplikácii, Dokumentácii alebo Službám, ako právo používať ich v súlade s týmito podmienkami.
 19. NAŠA ZODPOVEDNOSŤ ZA VAŠU STRATU ALEBO POŠKODENIE 
  • 19.1.Ak nedodržíme tieto podmienky, zodpovedáme za stratu alebo poškodenie ktoré utrpíte ako predvídateľný dôsledok nášho porušenia týchto podmienok alebo keď sme nepoužiliprimeranú starostlivosti a zručnosti. Nie sme zodpovední za akúkoľvek stratu alebo škodu, ktorá je nepredvídateľná. Strata alebo poškodenie je predvídateľné ak je zrejmé, že k nej dôjde, alebo, ak v čase keď ste tieto podmienky prijali, sme my aj vy vedeli, že tieto môže nastať.
  • 19.2.Nevylučujeme ani nijako neobmedzujeme žiadnym spôsobom našu zodpovednosť voči vám, kde by bolo protiprávne tak urobiť. Zahŕňa to aj zodpovednosť za smrť alebo zranenie spôsobené našou nedbanlivosťou alebo nedbanlivosťou našich zamestnancov, zástupcov alebo subdodávateľov, alebo za podvod alebo podvodné skresľovanie.
  • 19.3.Nebudeme niesť zodpovednosť za škody, ktorým ste sa mohli vyhnúť v prípade dodržiavania našich odporúčaní použiť aktualizáciu, ktorá vám je poskytnutá bezodplatne alebo za škody spôsobené tým, že ste nerešpektovali správne pokyny na inštaláciu alebo ak ste nedodržali nami odporúčané minimálne systémové požiadavky.
  • 19.4. Nie sme zodpovední za obchodné straty. Ak používate Aplikáciu na akýkoľvek obchodný, podnikateľský účel  alebo za účelom ďalšieho predaja, nebudeme voči vám niesť žiadnu zodpovednosť za stratu zisku, obchodnú stratu, prerušenie obchodovania alebo stratu obchodnej príležitosti.
  • 19.5.Obmedzenia Aplikácie a Služieb. Aplikácia a Služby sú poskytované iba na všeobecné informácie a účely zábavy. Neposkytujú rady, na ktoré by ste sa mali spoľahnúť. Musíte získať odborné alebo špecializované poradenstvo predtým, než začnete s akýmkoľvek konaním alebo sa zdržíte konania na základe informácií získaných z Aplikácie alebo zo Služby. Hoci vynakladáme primerané úsilie na aktualizáciu informácií poskytovaných Aplikáciou a Službou, neposkytujeme žiadne vyhlásenia, záruky ani garancie, či už výslovné alebo implicitné, že tieto informácie sú presné, úplné alebo aktuálne.
  • 19.6.Zálohujte si prosím obsah a údaje používané s Aplikáciou. Odporúčame vám zálohovať akýkoľvek obsah a údaje používané v súvislosti s Aplikáciou, aby ste sa ochránili v prípade problémov s Aplikáciou alebo Službou.
  • 19.7.Skontrolujte, či Aplikácia a Služby sú pre vás vhodné. Aplikácia a Služby neboli vyvinuté tak, aby vyhovovali vašim individuálnym požiadavkám.  Prosím skontrolujte, či zariadenia a funkcie Aplikácie a Služieb (popísané na webových stránkach Aplikáce a v Dokumentácii) spĺňajú vaše požiadavky.
  • 19.8.Nie sme zodpovední za udalosti mimo našej kontroly. Ak sa naše poskytovanie Služieb alebo podpory pre Aplikáciu alebo Služby oneskorí udalosťou mimo našej kontroly, budeme vás o tom čo najskôr informovať podnikneme kroky na minimalizáciu následku tohto oneskorenia. Za predpokladu, že to urobíme,nie sme zodpovední za oneskorenia spôsobené takou udalosťou, ale ak existuje riziko značného oneskorenia, môžete nás kontaktovať, za účelom ukončenia zmluvy s nami a získania refundácie za akékoľvek služby ktoré ste zaplatili, ale nedostali.
 20. MÔŽEME UKONČIŤ VAŠE PRÁVA NA POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA A SLUŽIEB, AK PORUŠÍTE TIETO PODMIENKY
  • 20.1.V prípade, ak ste vážne porušili tieto podmienky ôžeme kedykoľvek ukončiť vaše práva používať Aplikáciu a Služby tak, že vás budeme kontaktovať.. Ak ste tieto podmienky porušili spôsobom ktorý môže byť napravený, poskytneme vám možnosť tak urobiť.
  • 20.2.Ak ukončíme vaše práva používať Aplikáciu a Služby:
   • 20.2.1.Musíte ukončiť všetky činnosti povolené týmito podmienkami, vrátane používania Aplikácie a akýchkoľvek Služieb.
   • 20.2.2.Aplikáciu musíte vymazať a odstrániť zo všetkých zariadení, ktoré máte k dispozícii a okamžite zničiť všetky kópie Aplikácie, ktoré máte a potvrdiť nám, že ste to urobili.
   • 20.2.3.Na vaše zariadenia môžeme vzdialene pristúpiť a odobrať z nich Aplikáciu a môžeme zastaviť poskytovanie prístupu k Službám.
 21. TÚTO DOHODU MÔŽEME PRENIESŤ NA NIEKOHO INÉHO

  Naše práva a povinnosti môžeme previesť podľa týchto podmienok inej organizácii. Ak sa tak stane, vždy vás o tom budeme písomne informovať a my zabezpečíme, že prevod neovplyvní vaše práva podľa zmluvy.

 22. POTREBUJETE NÁŠ SÚHLAS S PRENOSOM VAŠICH PRÁV NA NIEKOHO INÉHO

  Vaše práva alebo vaše záväzky môžete podľa týchto podmienok previesť na inú osobu v prípade, ak s tým my písomne súhlasíme.

 23. ŽIADNE PRÁVA PRE TRETIE STRANY
 24. Táto dohoda nevedie k žiadnym právam voči tretím stranám na uplatnenie akéhokoľvek ustanovenia tejto dohody.
 25. AK SÚD ZISTÍ, ŽE ČASŤ TEJTO ZMLUVNEJ ZMLUVY JE NEZÁKONNÁ, ZVYŠOK DOKUMENTU BUDE PLATNÝ

  Každý z týchto odsekov sa posudzuje samostatne. Ak niektorý súd alebo príslušný orgán rozhodne, že niektorý z nich je protiprávny, zostávajúce odseky zostanú v plnej platnosti a účinnosti.

 26. MOŽNOSŤ NESKORŠIEHO UPLATNENIA NÁROKOV V ZMYSLE ZMLUVY

  V prípade, keď nedôjde k včasnému uplatneniu nárokov v zmysle tejto zmluvy, sme oprávnení si uvedené nároky uplatniť voči vám neskôr. Ak netrváme na okamžitom plnení z vašej strany vyplývajúcom zo zmluvných podmienok alebo ak nepodnikneme ihneď konkrétne kroky voči vám z dôvodu porušenia tejto zmluvy, neznamená to že nemusíte svoje povinnosti plniť a nebráni to neskoršej realizácii právnych krokov voči vám. 

 27. KTORÉ ZÁKONY SA VZŤAHUJÚ NA TÚTO ZMLUVU A KDE MÔŽE BYŤ ZAČATÉ SÚDNE KONANIE

  Tieto podmienky sa riadia švajčiarskou legislatívou a môžete podať žalobu vo veci švajčiarskych súdov v Zürichu.

 28. ALTERNATÍVNE ROZHODNUTIE SPORU

Alternatívne riešenie sporov je proces, pri ktorom nezávislý orgán posudzuje skutočnosti sporu a snaží sa ho vyriešiť bez toho, aby ste museli obrátiť sa na súd. Ak nie ste spokojný s tým, ako sme riešili nejakú sťažnosť, môžete sa obrátiť na alternatívneho poskytovateľa riešenia sporov. S radosťou súhlasíme s poskytovateľom alternatívneho riešenia sporov s vami alebo, alternatívne viete nájsťposkytovateľa prostredníctvom webovej stránky Európskej komisie tu: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguageAk nie ste spokojní s výsledkom, môžete stále podať žalobu. Okrem toho si prosím všimnite, že spor sa môže predložiť online na riešenie online platformy Európskej komisie na riešenie sporov.


Kompatibilita digitálneho obsahu je súčasťou informácií, ktoré musí maloobchodník so softvérom poskytnúť spotrebiteľom pred uzavretím kúpnej zmluvy (nariadenie o spotrebiteľských zmluvách z roku 2013).