VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV - ZÁKAZNÍCI

Dátum uverejnenia: 4.4.2022

Čo zahŕňa táto politika?

Tieto zásady popisujú spracovanie vašich osobných údajov spoločnosťou. 

Odkazy v týchto zásadách na Spoločnosť, my alebo my znamená ORIFLAME SLOVAKIA s.r.o., Staromestská 3

Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03, IČO 31 348 751]. 

Na účely príslušného práva ochrany údajov podľa Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. spolu s nariadením GDPR a so smernicou GDPR Európskeho parlamentu a rady Európskej únie 2016/679 ("GDPR") je spoločnosť prevádzkovateľom vašich osobných údajov.   

Aké osobné údaje sa zhromažďujú?

V súvislosti s touto politikou sa o vás budú zhromažďovať tieto kategórie osobných údajov: 

  1. Osobné údaje získané od vás: Spoločnosť od vás bude zhromažďovať nasledujúce údaje, keď vyplníte formulár na webovej stránke, zakúpite produkty spoločnosti Oriflame na webovej lokalite, dokončite proces registrácie zákazníkov, prihlásite sa na odber newsletterov spoločnosti Oriflame, zúčastníte sa na diskusných paneloch alebo iných funkciách súvisiacich so sociálnymi médiami na webovej stránke, zadáte súťaž, propagáciu alebo prieskum na webovej stránke, využijete iné služby ponúkané spoločnosťou Oriflame prostredníctvom webovej stránky a aplikácií spoločnosti Oriflame alebo inak komunikujete so spoločnosťou (napríklad keď kontaktujete zákaznícke služby):

Vyššie uvedené polia označené (*) sú povinné polia - ak neposkytnete takéto osobné údaje, spoločnosť nebude schopná splniť príslušné účely, ktoré sú opísané nižšie v tomto oznámení o ochrane osobných údajov. Ak napríklad nezadáte svoju poštovú adresu, možno vám vašu objednávku nebudeme môcť doručiť. 

  1. Zhromaždené osobné údaje o vás:

Ako sa vaše osobné údaje používajú a aký je právny základ pre toto použitie?

  1. Spoločnosť spracúva vaše osobné údaje na nasledujúce účely:
  1. Priamy marketing od brand partnera: 

Brand partner spoločnosti vám môže posielať priamy marketing v súvislosti s produktmi a službami spoločnosti podobnými tým, ktoré ste si už zakúpili. Priamu marketingovú komunikáciu s vami môže uskutočňovať e-mailom, sms a inými technológiami na odosielanie okamžitých správ. Ak počas procesu registrácie zákazníka alebo prostredníctvom svojho online konta na webovej lokalite nebudete odhlasovať prijímanie priameho marketingu od brand partnera, spoločnosť bude zdieľať vaše meno, adresu, e-mailovú adresu, číslo mobilného telefónu (ak je nám poskytnuté) a históriu vašej objednávky buď s:

  1. Brand partnerom, ktorého číslo ste uviedli pri registrácii zákazníka; alebo
  2. Brand Partnerom prideleným spoločnosťou.

Obchodný partner bude prevádzkovateľom osobných údajov na vyššie uvedené účely a bude sa identifikovať a poskytovať kontaktné údaje, keď vás bude kontaktovať. Brand partneri sú nezávislí na spoločnosti a spoločnosť nie je zodpovedná za používanie vašich osobných údajov zo strany brand partnerov. Brand partner použije vaše osobné údaje na účely zasielania relevantných informácií o produktoch alebo službách, ktoré vás môžu zaujímať v súlade s týmto oznámením o ochrane osobných údajov a nebude vaše údaje zdieľať so žiadnymi tretími stranami. Odstúpiť od prijatia tejto marketingovej komunikácie od brand partnera môžete podľa pokynov v marketingovej komunikácii alebo prostredníctvom online účtu na webovej stránke. Keď sa rozhodnete zrušiť priamy marketing od brand partnera, brand partner tiež odstráni vaše osobné údaje.

  1.  Automatizované rozhodovanie a profilovanie

Nepoužívame plne automatizované rozhodovanie na vykonanie nášho zmluvného vzťahu s vami.

Vaše údaje však spracovávame na čiastočne automatizovanom základe s cieľom vyhodnotiť niektoré vaše charakteristiky (profilovanie). Profilovanie používame na to, aby sme vám poskytli informácie na mieru a poradili vám, pokiaľ ide o naše produkty. To nám umožňuje zacieliť vhodné komunikácie a reklamy na vás a odporúčať vám produkty a služby, ktoré by podľa nás mohli byť pre vás vhodné.

 

S kým a kde sa budú zdieľať vaše osobné údaje?

Spoločnosť bude zdieľať vaše osobné údaje s:

Kam budete posielať moje údaje?

 

Spoločnosť zamýšľa preniesť (vrátane uloženia) vaše osobné údaje do krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru ("EHP") (t. j. všetkých 27 členských štátov EÚ plus Island, Lichtenštajnsko a Nórsko), ktoré nemusia poskytovať rovnakú úroveň ochrany ako tieto krajiny v rámci EHP. Najmä do Indie, Spojených štátov amerických a Švajčiarska. 

V takom prípade a v prípade, že sa prenos uskutočňuje na spoločnosť, ktorá je pridruženou spoločnosťou alebo predajcom v krajine, na ktorú sa nevzťahuje rozhodnutie Komisie EÚ o primeranosti, sú osobné údaje primerane chránené štandardnými zmluvnými doložkami schválenými Komisiou EÚ (ktoré sa vykonali podľa článku 46 ods. 2 všeobecného nariadenia o ochrane údajov). Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa štandardných zmluvných doložiek a / alebo by ste chceli získať ich kópiu, kontaktujte pracovníka spoločnosti pre ochranu údajov na adrese privacy@oriflame.com.

 

Aké súbory cookie sa budú používať na webovej stránke?

Webová stránka používa cookies (malé súbory umiestnené na pevnom disku používateľov webovej stránky), aby vás odlíšila od ostatných používateľov webovej stránky. To nám pomáha poskytnúť vám vysoko kvalitné skúsenosti pri prehliadaní webových stránok a tiež nám umožňuje zlepšiť webové stránky. Používame cookies na analýzu toku informácií; prispôsobiť služby, obsah a reklamu; merať propagačnú efektívnosť; a podporovať dôveru a bezpečnosť. Pre detailnejšie informácie si prosím prečítajte Oriflame Cookie Policy: https://sk.oriflame.com/terms-and-conditions/cookie-notice.

Google Analytics

Používame službu Google Analytics, aby sme pochopili, ako sa návštevníci zapájajú do našich stránok a aplikácií. To znamená, že keď navštívite našu webovú stránku alebo použijete niektorú z našich mobilných aplikácií, váš prehliadač automaticky pošle určité informácie spoločnosti Google. To zahŕňa napríklad webovú adresu stránky, ktorú navštevujete, a vašu IP adresu. Podrobnosti o tom, ako technológia Google zhromažďuje a spracúva údaje nájdete na tomto odkaze

Ak nechcete, aby sa služba Google Analytics používala vo vašom prehliadači, môžete nainštalovať doplnok prehliadača Google Analytics. Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov Google Analytics a Google nájdete tu

Vaše práva

 

Máte právo požiadať spoločnosť o:

Máte tiež právo namietať proti niektorému spracovaniu, ktoré je založené na našich oprávnených záujmoch, a proti spracovaniu na účely priameho marketingu. Okrem toho, ak spoločnosť požiadala o váš súhlas so spracovaním vašich údajov, máte právo tento súhlas odvolať. 

Tieto práva sú obmedzené v niektorých situáciách - napríklad, keď spoločnosť môže preukázať, že má zákonnú požiadavku na spracovanie vašich osobných údajov. V niektorých prípadoch to môže znamenať, že budeme schopní uchovávať údaje, aj keď odvoláte svoj súhlas. 

Ak spoločnosť a/alebo pridelený partner značky vyžaduje, aby vaše osobné údaje spĺňali zákonné alebo zmluvné povinnosti, potom je poskytnutie takýchto údajov povinné: ak takéto údaje nie sú poskytnuté, potom spoločnosť a/alebo váš pridelený obchodný partner nebudú môcť spravovať svoj zmluvný vzťah s vami alebo plniť záväzky, ktoré im boli uložené. Vyššie sme popísali, ktoré dátové polia ste povinní poskytnúť.

 

Spoločnosť dúfa, že môže uspokojiť akékoľvek prípadné otázky o spôsobe, akým sa spracovávajú vaše osobné údaje. V prípade akýchkoľvek obáv týkajúcich sa spôsobu spracovania vašich osobných údajov je možné kontaktovať úradníka spoločnosti pre ochranu údajov na adrese privacy@oriflame.com. Môžete nás kontaktovať aj na tejto adrese: ORIFLAME SLOVAKIA s.r.o., Staromestská 3, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03.

Ak máte nevyriešené obavy, máte tiež právo podať sťažnosť orgánom na ochranu údajov. Príslušným orgánom na ochranu údajov bude dozorný orgán v krajine vášho obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo údajného porušenia všeobecného nariadenia o ochrane údajov. 

 

Ako dlho budete držať moje údaje?

Spoločnosť bude uchovávať vaše osobné údaje tak dlho, ako je potrebné na účely stanovené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov, ako môžu byť požadované zákonom, napríklad na daňové a účtovné účely, alebo ako vám inak oznámené.  Rôzne doby uchovávania sa vzťahujú na rôzne typy údajov, avšak najdlhšia doba, po ktorú budeme bežne uchovávať akékoľvek osobné údaje týkajúce sa spracovania objednávok, je 10 rokov. Viac informácií o praktikách spoločnosti v oblasti uchovávania údajov nájdete TU.

 

Zmeny tejto politiky

Akékoľvek budúce zmeny politiky budú zverejnené na webovej stránke a v prípade potreby vám budú oznámené e-mailom alebo inak. Pozmeňujúce a