Power Woman

Vášnivá a charizmatická...vie o svojich silných stránkach a využíva to vo svoj prospech.